Πολιτική Απορρήτου

petalouda_headding

Η Εταιρία Νέα Θάλπη Δ. Καμπανάρος Α.Ε. (εφεξής Εταιρία) δεσμευόμενη και συμμορφωμένη με το ισχύον νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας σέβεται και χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών που τις αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Στο παρόν κείμενο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Μονάδα μας, όπου περιγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, οι λόγοι επεξεργασίας αυτών, σε ποιους μεταδίδονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον χρόνο που απαιτείται η τήρησή τους από εμάς, ανάλογα με την περίπτωση.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να μεταβάλλεται από καιρό εις καιρό, σε περίπτωση δε που επέλθουν σημαντικές μεταβολές, θα φροντίσουμε ώστε να ενημερωθείτε με τρόπο άμεσο και εμφανή για αυτές. Εφόσον, η Εταιρεία μας αποκτήσει πρόσθετες εμπορικές δραστηριότητες, θα θεωρείται ότι αυτές καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν υπάρξει αλλαγή, για την οποία θα ενημερωθείτε άμεσα.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας

 

Νέα Θάλπη Φροντίδα & Αποθεραπεία

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 8, 145 65, Άγιος Στέφανος

Τηλέφωνο: 210 62.18.400-4

Φαξ: 210 81.42.557

E - mail: info@neathalpi.gr

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα η ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας, ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας.

Αντίστοιχα, κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε σχόλιο σε αναρτήσεις που πραγματοποιούμε. Για την υποβολή σχολίου πρέπει να μας χορηγήσετε το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας. Κατά την εμφάνιση του σχολίου, θα αναγράφεται μόνο το δηλωθέν από εσάς ονοματεπώνυμο και όχι η διεύθυνση e-mail.

 

 1. Από ποιον συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Κατά κανόνα η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τα ίδια τα υποκείμενα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο μας αποκαλύπτει προσωπικά σας δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσουμε, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο τρίτο μέρος ή εφόσον έχουμε νόμιμο συμφέρον για να εκπληρώσουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις. Δια του παρόντος παρέχεται ρητή εγγύηση ότι το τρίτο πρόσωπο που μας κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα έχει ήδη λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις και επί τη βάσει αυτής της ρητής εγγύησης η Μονάδα προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων.

 

 1. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση από το ηλεκτρονικό σας προφίλ (συγκατάθεση, νόμιμα συμφέροντα)

(β) επικοινωνίας μαζί σας μετά από υποβολή σχετικού ερωτήματος στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας μας (συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, νόμιμα συμφέροντα)

(γ) ανάρτηση των σχολίων που πραγματοποιείτε (συναίνεση)

(δ) προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας μας και ασφάλειας της υγείας των εργαζόμενων και των πελατών μας (νόμιμα συμφέροντα)

 

 1. Με ποιους θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας σε χώρες και διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης, τα δεδομένα σας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο πώλησης σε τρίτους.

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε

(α) συνεργάτες μας, όπως ενδεικτικά

 • σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή σε συνεργάτες μάρκετινγκ, για να μας προταθεί κάποια προωθητική ενέργεια

(β) δημόσιες αρχές ή αρχή προστασίας δεδομένων, εφόσον απαιτείται καλόπιστα με βάση την κείμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία τόσο προς το σκοπό συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση όσο και για το σκοπό προάσπισης των νομίμων συμφερόντων της Εταιρείας.

 

 1. Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και εφόσον δεν καταλήξουν σε συμβατική σχέση, διαγράφονται από την Εταιρεία μας μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την απάντηση στο ερώτημα/αίτημά σας.

 • Στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας ή για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται με τη συναίνεση του χρήστη της ιστοσελίδας και επομένως η διατήρηση αυτών εκτείνεται έως το χρονικό σημείο ανάκλησης της συναίνεσης του χρήστη. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας έως εκείνο το χρονικό σημείο.

 

 1. Τι φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει μεριμνήσει και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως η κρυπτογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση, με στόχο να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση ή κοινοποίηση αυτών σε τρίτους.

 

 1. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να προϋποθέτει τη χορήγηση συναίνεσης από εσάς. Σε αυτή την περίπτωση θα σας εξηγήσουμε με απλότητα και σαφήνεια, ποια είναι η σκοπούμενη επεξεργασία, ενώ θα μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, ακόμα και αν δεν μας χορηγήσετε την ζητούμενη συναίνεση.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται σε αυτή, οπότε και είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε κάθε επεξεργασία που στηρίζεται σε αυτή. Η ανάκληση της συναίνεσής είναι εξαιρετικά εύκολη και θα μπορεί πάντα να πραγματοποιηθεί με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@neathalpi.gr ή με χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Στις περιπτώσεις ανάκλησης συναίνεσης για λήψη ενημερωτικών δελτίων, θα διατηρήσουμε σε κρυπτογραφημένη μορφή το e-mail επικοινωνίας σας, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λάβετε ποτέ ξανά ενημέρωση από εμάς για προωθητικές ενέργειες.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν τηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ποια είναι αυτά και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπόκειται σε ταυτοποίηση του αιτούντος και εκπληρώνεται υπό τον όρο ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι επικαιροποιημένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς, με εξαίρεση όσα επιβάλλεται να διατηρήσουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, που ορίζονται από τη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ. όταν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε είναι ανακριβή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που ανάγονται στην προσωπική σας κατάσταση ή για επεξεργασία που αφορά σε άμεσο μάρκετινγκ
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή/και να αποστείλουμε αυτό το αρχείο σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που σας αφορούν επί τη βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον μία τέτοια απόφαση έχει ή θα είχε σημαντικές έννομες συνέπειες για εσάς..

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας ή με απευθείας αποστολή e-mail στο info@neathalpi.gr με θέμα «Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων» και θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη ανταπόκρισή μας, υπό τους όρους και εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία.

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα κατά μη εύλογο τρόπο ή καταχρηστικά.

 

 1. Δυνατότητα υποβολής παραπόνων

Έχετε κατά νόμο τη δυνατότητα να υποβάλλεται παράπονο/καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας εγκατάστασής μας ή της χώρας κατοικίας σας. Για την Ελλάδα, αρμόδια είναι η

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λ. Κηφισίας 1 – 3

11523 Αθήνα

Τηλ: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Website: www.dpa.gr