Απονομή διαγωνισμού 2

Illustration Competition Awards Ceremony

The end of a competition and the beginning of an academic year.

On Wednesday, October 17 marked the start of the academic year at the ORNERAKIS Applied Arts Centre and the award ceremony for scholarships won by those who took part in the Illustration Competition (Illustration - Cartoon)  entitled «Getting older behind the wheel – Road Safety and elderly ». Awards were presented by Dr. Dimitrios Kampanaros, on behalf of Nea Thalpi and the other two organizers («Panos Mylonas» Road Safety Institute and ORNERAKIS Applied Arts Centre).  While presenting the winners, he revealed the big secret of his inspiration.

Where did the idea come from?

“Years ago, an elderly lady arrived at Nea Thalpi driving her car to stay with us.   She parked her car at the back yard, drove to meet her girlfriends and get away from the routine and returned after a short while.  Driving gave her confidence and made her feel independent.  When her health condition no longer allowed her to drive, she had to part from her car which broke her heart. It was precisely her distress that inspired me to tackle the issue of driving in older adults and to share this concern of mine with the young” explained Dr. Dimitrios Kampanaros who organized this special event in cooperation with the most notable authorities in the field:

The terms of the competition were very specific and completely in line with his principles.  Older adults clearly have the same rights to drive, they should just comply with certain rules to drive safely. In addition, senior citizens do not necessarily fit the somewhat funny stereotype of a grandpa who does not know how to use the wheel, as there are many “grandpas” and “grandmas” who drive safely... More safely than many young drivers.

The winners of the competition were selected by electronic voting (50%) after evaluation by the the ORNERAKIS Applied Arts Centre teachers(50%).

1st  Prize Alexander Iakovakis  - scholarship worth 800 €

2nd  Prize: Demirtzian Annie - scholarship worth 500 €

3nd  Prize: John Maratos  - scholarship worth 300€

 

By Konstantina Tassopoulou

Aπό αριστερά προς δεξιά

Δρ. Δημήτρης Καμπανάρος: Νέα Θάλπη

Δεμιρτζιάν Άννυ: 2ο βραβείο

Ιακωβάκης Αλέξανδρος: 1ο βραβείο

Λαζαρίδης Δημήτρης: Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Τώνια Καμπανάρου: Νέα Θάλπη

Δημήτρης Καμπανάρος: Νέα Θάλπη (ομιλητής)

Ηλίας Ταμπακέας: Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ (καθιστός, καθηγητής των παιδιών)

 

Οι σπουδαστές του σπουδαστικού έτους που μόλις ξεκίνησε...

Aπό αριστερά προς δεξιά

 

Δρ. Δημήτρης Καμπανάρος: Νέα Θάλπη

Δεμιρτζιάν Άννυ: 2ο βραβείο

Ιακωβάκης Αλέξανδρος: 1ο βραβείο

Τώνια Καμπανάρου: Νέα Θάλπη

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.