Συλλογή & Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

petalouda_headding

Η Εταιρία Νέα Θάλπη Δ. Καμπανάρος Α.Ε. (εφ΄εξής Εταιρία) δεσμευόμενη και συμμορφωμένη με το ισχύον νομικό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) σέβεται και χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών που τις αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε και ενδεχομένως σας ζητηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απολύτως εμπιστευτικές και στοχεύουν στην αρτιότερη επεξεργασία του αιτήματος σας και μόνο. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διοχετεύονται σε άλλους αποδέκτες και δεν θα χρησιμοποιούνται με άλλη πρόθεση.

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα φωτογραφικού υλικού των ατόμων που συνεργάζονται με την Εταιρία, κινούνται ή διαμένουν στις εγκαταστάσεις της, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης τους ή συγκατάθεσης των συγγενών – κηδεμόνων προκειμένου για άτομα βεβαρημένης σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας. Και στις δυο περιπτώσεις η διαδικασία αυτή μπορεί να συντελεστεί είτε με προφορική, είτε με γραπτή συμφωνία των εμπλεκομένων μερών.