Γενικοί Όροι Χρήσης

petalouda_headding

Οι παρόντες διατυπωμένοι όροι χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας εκπεφρασμένοι στην ακόλουθη νομική ανακοίνωση, ενέχουν μορφή δεσμευτική για τους χρήστες/επισκέπτες και επομένως κρίνεται σκόπιμη η προσεκτική ανάγνωση και καθολική αποδοχή τους πριν τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου.

Τον παρόντα δικτυακό τόπο διαχειρίζεται η κάτοχος του Εταιρία, Νέα Θάλπη Δ. Καμπανάρος Α.Ε. (εφ’ εξής Εταιρία) ως πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως για παράδειγμα ψυχολογικής, νοσηλευτικής ή ιατρικής φύσεως) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των παρεχομένων πληροφοριών.

Σε περίπτωση που η Εταιρία κρίνει απαραίτητο μπορεί απροειδοποίητα και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

petalouda_headding

Τα κείμενα, τα σήματα (εταιρικά διακριτικά λογότυπα) και το φωτογραφικό υλικό που παραθέτονται στην ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρία ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια χρήσης του σχετικού ιδιοκτήτη σε αυτήν.

Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να ανατρέξουν στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική τους πληροφόρηση και ενημέρωση, αλλά απαγορεύεται να αναπαράγουν με διαφόρους τρόπους αποσπάσματα χωρίς να παραπέμπουν εμφανώς στην παρούσα δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας και στην Εταιρία Νέα Θάλπη Δ. Καμπανάρος Α.Ε., που κατέχει τα δικαιώματα χρήσης και διάθεσης τους.

Ακολούθως απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

Προκειμένου να αποτρέψουμε το προαναφερθέν ενδεχόμενο έχει απαγορευτεί η χρήση του Δεξιού CLICK, δηλαδή της επεξεργασίας και επέμβασης στις εμφανιζόμενες πληροφορίες, σε όλα τα σημεία του παρόντος δικτυακού τόπου.

Αυτόματη σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους

petalouda_headding

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας περιέχονται αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας και αποσκοπούν στην παροχή επιπρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών πάνω σε συγγενή θεματολογία. Από αυτό δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε σχέση της Εταιρίας με τους ιδιοκτήτες ή νομίμους αντιπροσώπους τους.

Επίσης η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται για την ορθότητα ή ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους κιόλας δε διαχειρίζεται παρά μόνο προτείνει.

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δε συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης της Εταιρίας, για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους παραπεμπόμενους δικτυακούς τόπους.